Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.03 Efektywna i zielona energia

Numer i nazwa działania: RPSW.03.03 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Opis projektu

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach”

Okres realizacji projektu: od 2.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wartości projektu: 206 230,15 zł

Biuro projektu: STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE"

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03,

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Anna Woś