Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.03 Efektywna i zielona energia

Numer i nazwa działania: RPSW.03.03 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Ogłoszenia

Wyniki postępowania nr 3/TER/SNR/20/BK z dnia 19.10.2020 r.

06.11.2020

Wyniki postępowania do ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/TER/SNR/20/BK z dnia 19.10.2020 r. dotyczące...[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/TER/SNR/20/BK z dnia 19.10.2020 r

19.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/TER/SNR/20/BK z dnia 19.10.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowych...[czytaj więcej]