Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.03 Efektywna i zielona energia

Numer i nazwa działania: RPSW.03.03 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Pałęgach oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez:

- modernizację instalacji CO,

- wymianę okien stalowych, drewnianych,

- docieplenie–strop,

- wymianę drzwi zewnętrznych stalowych, aluminiowych,

- montaż pompy ciepła,

- montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej,

- wymianę oświetlenia wewnętrznego.