Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.03 Efektywna i zielona energia

Numer i nazwa działania: RPSW.03.03 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Wskaźniki projektowe

Wskaźniki produktu:

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1,00 szt.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE- 1,00 szt.

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 1,00 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji- 623,87 m2

 

Wskaźniki rezultatu:

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych- 154 777,00 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 4,26 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 280,87 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 487,50 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika [CO2] (CI 34)- 65,62 tony równoważnika CO2